Rekonštrukcia fasády Úradu práce a sociálnych veci Nitra

16.10.2019

Prijali sme ďalšiu veľkú výzvu !  

Momentálne začíname realizáciu rekonštrukcie fasády budovy Úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre.  Predmetom našej činnosti je  dodávka  izolačných panelov kazetového systému Q Biss one a Q Biss screen, vrátane inštalácie rektifikačnej subkonštrukcie . Ide o najväčší projekt na Slovensku realizovaný z týchto panelov , v rozsahu cca 3000m2 fasády.

     

Celková rekonštrukcia fasády ale obnáša demontáž okien, azbestových prvkov , izolačných výplní a klampiarskych profilov.
Výšková budova, boletický panel z 80tych rokov, krivosť budovy , realizácia na omedzenom priestore a za plnej prevádzky úradu , degradované betónové konštrukcie - to sú faktory podčiarkujúce náročnosť diela.

 

 

  

Zatiaľ sa nám darí s týmito "nepríjemnosťami" úspešne bojovať a veríme, že náš boj bude  zavŕšený ďalšou úspešnou výhrou!

Páči sa Vám naša práca? Máte záujem o naše služby?

Realizované projekty

Pošta Zvolen

GCT glass Trnava - ploché strechy

LUKY MZ Šaľa