Rekonštrukcia fasády Úradu práce a sociálnych veci Nitra

16.10.2019

30.6.2020

 

STAVBA DOKONČNA´! Nitra získala novú dominantu a budovu je viditeľná z diaľky a zo všetkých strán. 

 

 

     

    

 

     

     

    

26.3.2020

Po množstve technických komplikácií a aktuálnej krízovej situácii v súvislosti s koronavírusom, zákazka prebieha reatívne plynule. Oceňujeme kvalitu našich inžinierov, montážnikov a taktiež spoluprácu s ostatnými profesiami a v neposlednom rade s generálnym dodávateľom Menert a.s. Šaľa

                              

                                      

     

 

 

16.10. 2019 Prijali sme ďalšiu veľkú výzvu !  

Momentálne začíname realizáciu rekonštrukcie fasády budovy Úradu  práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre.  Predmetom našej činnosti je  dodávka  izolačných panelov kazetového systému Q Biss one a Q Biss screen, vrátane inštalácie rektifikačnej subkonštrukcie . Ide o najväčší projekt na Slovensku realizovaný z týchto panelov , v rozsahu cca 3000m2 fasády.

     

Celková rekonštrukcia fasády ale obnáša demontáž okien, azbestových prvkov , izolačných výplní a klampiarskych profilov.
Výšková budova, boletický panel z 80tych rokov, krivosť budovy , realizácia na omedzenom priestore a za plnej prevádzky úradu , degradované betónové konštrukcie - to sú faktory podčiarkujúce náročnosť diela.

 

 

  

Zatiaľ sa nám darí s týmito "nepríjemnosťami" úspešne bojovať a veríme, že náš boj bude  zavŕšený ďalšou úspešnou výhrou!

Páči sa Vám naša práca? Máte záujem o naše služby?

Realizované projekty

VGP Park

CT Park - Chladiarenký a mraziarenský sklad

Pošta Zvolen