Výstavba sídla FRITECH s.r.o.

16.6.2017

Naša spoločnosť pripravuje v roku 2018 projekt výstavby sídla spoločnosti a skladovo-výrobnej haly v areáli priemyselného parku Kolónia pri Galante. Celková plocha zastavania je v prvej etape 2800m2 a uvažovaná investícia v hodnote 600.000 €.

Neustály rozvoj firmy je dôvodom k expanzii. Pre zabezpečenie požiadaviek zákazníkov vybudujeme modernú administratívu , výrobu a  logistiku produktov. Predpokladáme tiež rozšírenie zamestnanosti z titulu plánovanej výroby pomocných a nosných oceľových konštruckíí. V súčasnosti prebiehajú projekčné práce, pričom plán začatia výstavby je marec 2019, ukončenie výstavby august 2019.

Páči sa Vám naša práca? Máte záujem o naše služby?

Realizované projekty

Pošta Zvolen

Šárovce- senník

GCT glass Trnava - ploché strechy